Zelfkennisforum  

Ga terug   Zelfkennisforum > Boeken, gedichten, muziek en filmpjes > Boek in beeld

Boek in beeld Boeken gelezen die je wilt aanprijzen.

Reageren
 
Discussietools Zoek in deze discussie Weergave
Oud 25 februari 2021, 21:53   #1
kabu
Geen lid
 
Geregistreerd: 31 augustus 2020
Locatie: Elysion
Berichten: 2.279
Standaard Leven in een mindfull universum

Leven in een mindfull universum - Eben Alexander en Karen Newell.
Dit boek heb ik me ook aangeschaft in e-book versie.

Citaat:
Voorwoord

De neurochirurg Eben Alexander raakte in 2008 in een diep coma als gevolg van een zeer zeldzame en levensgevaarlijke infectie van zijn hersenen door de bacterie E. Coli. Op de ct-scan werd een totale uitval van alle functies van zijn hersenschors aangetoond. Dit gedeelte van de hersenen is verantwoordelijk is voor zien, horen, spreken, bewegen, geheugen, taal, helder nadenken, en al het andere dat ons menselijk maakt.
Alexanders lichaam werd in leven gehouden door een beademingsapparaat en door een grote hoeveelheid aan antibiotica en andere medicatie. Zijn toestand was zo levensbedreigend dat de kans op overleving werd geschat op minder dan 5 procent. Totaal onverwacht opende hij op de zevende dag van zijn coma zijn ogen. Hij wist niet meer wie en waar hij was, herkende zijn familie niet meer en kon zich niets herinneren van zijn leven als arts vóór zijn coma. Zijn ernstige hersenontsteking had deze herinneringen onmogelijk gemaakt.

Wat hij zich wel kon herinneren van zijn coma was een zeer indringende en overweldigende ervaring in zijn bewustzijn. Dit soort bijzondere bewustzijnservaringen worden Bijna-Dood Ervaringen (bde’s) genoemd, of ook wel Nabij-de-Dood Ervaringen (nde’s). Deze ervaring heeft Alexanders leven, én zijn wetenschappelijke inzichten over bewustzijn in relatie tot de hersenen, volledig op zijn kop gezet. Als neurochirurg was hij er altijd van overtuigd geweest dat het onmogelijk is om een helder bewustzijn te ervaren als iemand in coma ligt door een verkeersongeluk of door een hartstilstand. Het paradoxale optreden van verhoogd en helder bewustzijn en logische denkprocessen gedurende een periode van aangetoonde uitval van de gehele hersenschors, zoals het geval was bij Alexander, roept vragen op over het bewustzijn en over de relatie van bewustzijn met de functie van de hersenen.

Volgens de op het materialisme gebaseerde neurowetenschap is bewustzijn een bijeffect van functionerende hersenen. De meerderheid van de neurowetenschappers is van mening dat het brein een machine is die in de eerste plaats bewustzijn produceert, en dat ons bewustzijn dus in ons hoofd is gelokaliseerd. Ernstige beschadiging of totale uitval van de hersenfuncties zou volgens deze nooit bewezen hypothese altijd moeten leiden tot bewusteloosheid. Men zou geen subjectieve ervaringen verwachten bij zulke patiënten. En dat was ook de overtuiging van Alexander. Tot hij bijkwam uit zijn coma, en zijn wetenschappelijke inzichten totaal en grondig veranderden. Hij had nu zelf een zeer helder en verruimd bewustzijn ervaren, en dat zou volgens de huidige materialistische wetenschap niet mogelijk moeten zijn.

Ervaringen van een verruimd bewustzijn zijn in de hele menselijke geschiedenis, in alle tijden, culturen en religies, al gemeld. De laatste veertig jaar is er veel wetenschappelijk onderzoek naar verricht. De belangrijkste vraag in de studies naar deze ervaringen was wat de wetenschappelijke verklaring kon zijn voor het klinische feit dat iemand een helder bewustzijn buiten zijn lichaam kan ervaren, met herinneringen, emoties, en met de mogelijkheid van waarnemen buiten en boven het lichaam, en dat alles op het moment dat de hersenen niet langer functioneren tijdens een periode waarin hij of zij in een diep coma lag, of klinisch dood was met een vlak eeg (elektro-encefalogram).

In vier recente studies naar bde’s bij patiënten die een hartstilstand overleefden, is men tot de verrassende conclusie gekomen dat tijdens zo’n periode van klinische dood een bde werd ervaren gedurende een tijdelijke, en volledige, uitval van alle functies van hersenschors en -stam. Ook blinde mensen hebben geloofwaardige waarnemingen beschreven tijdens de uittredingen die ze hadden op het moment van hun bijna-doodervaring. In de meeste wetenschappelijke publicaties over bde’s van de afgelopen jaren is men dan ook tot de eensluidende conclusie gekomen dat het bewustzijn blijkbaar onafhankelijk van de hersenen ervaren kan worden. Een bde blijkt een authentieke ervaring te zijn die niet eenvoudigweg kan worden afgedaan als verbeelding, doodsangst, hallucinatie of psychose, die veroorzaakt wordt door drugsgebruik of zuurstoftekort in de hersenen. Bovendien lijken mensen voorgoed te zijn veranderd door een bde tijdens een hartstilstand van slechts enkele minuten. En deze wetenschappelijke conclusies worden nog veel geloofwaardiger wanneer een neurochirurg op basis van zijn eigen ingrijpende coma-ervaring tot dezelfde conclusies komt.

In zijn vorige twee bestsellers ‘Na dit leven’ en ‘De hemel in kaart’ heeft Eben Alexander in belangrijke mate bijgedragen aan een dieper inzicht in de inhoud en de gevolgen van een bde, zowel voor degene die een bde heeft ervaren, als voor de wetenschap. Hij is tot de overtuiging gekomen dat hij een verhoogd bewustzijn onafhankelijk van zijn lichaam en hersenen heeft ervaren, en dat hersenen dus niet de producent van bewustzijn kùnnen zijn. Vergelijk dit maar met een computer: die ontvangt meer dan één miljard websites (de ‘cloud’), maar het wereldwijde internet wordt niet door onze computer geproduceerd. De hersenen hebben een vergelijkbare interfacefunctie: zij maken het ervaren van waakbewustzijn mogelijk, maar produceren het bewustzijn niet. Deze conclusie heeft bij Alexander zelf, maar ook bij andere wetenschappers, aanvankelijk tot veel onzekerheid en twijfel geleid. Maar een echte wetenschapper behoort alle beschikbare feiten kritisch te bekijken alvorens tot een definitieve conclusie te komen. Het is hierbij onvermijdelijk en nuttig om onze ingeroeste ideeën en overtuigingen los te laten om met een open geest naar nieuwe bevindingen te kunnen kijken. Dat is volgens Alexander trouwens waar het in de echte wetenschap over zou moeten gaan.

In dit nieuwe boek gaat hij veel dieper in op de vele aspecten van bijzondere bewustzijnservaringen. Hij geeft een openhartig en zeer persoonlijk verslag van de ingrijpende en spirituele levensveranderingen die een direct gevolg waren van zijn bde, ofwel zijn ‘coma-ervaring’. Hij deelt met de lezer hoe hij volledig afstand heeft genomen van het wetenschappelijk materialisme, en hoe hij zowel door zijn persoonlijke ervaring als door zich te verdiepen in de vele wetenschappelijke en spirituele aspecten van bewustzijnsonderzoek kennis en inzicht heeft verkregen in het mysterie van het universele of non-lokale bewustzijn, of, zoals hij het ook wel noemt, de ‘collective mind’. Gedurende deze zoektocht kreeg hij nieuwe ideeën over het wezen van de werkelijkheid en over de aard van het menselijk bewustzijn. Eben Alexander is ervan overtuigd geraakt dat bewustzijn fundamenteel is, hetgeen betekent dat alles in het universum, ook de materiele wereld, en dus ook de mens, voortkomt uit informatie in samenhang met dit universele bewustzijn. Doordat op het hoogste niveau van dit universele bewustzijn alles één is, is alles en iedereen altijd onderling verbonden (non-lokaliteit). Dit inzicht wordt metafysisch idealisme, of ook wel ontologisch idealisme genoemd. Hierbij hangt alles in het universum onderling intensief en continu samen.

Hij verwijst in zijn boek ook nog naar andere aanwijzingen voor het bestaan van non-lokaal bewustzijn, zoals de aangetoonde werkelijkheid van telepathie, voorkennis en voorgevoelens (non-lokale informatie-uitwisseling, onafhankelijk van tijd en ruimte), van het waarnemen op afstand en tijdens buitenlichamelijke ervaringen (non-lokale waarneming), en van spontane herinneringen van vorige levens bij kinderen (aanwijzingen voor reïncarnatie). Door de vele wetenschappelijke studies naar deze verschillende aspecten van het non-lokale bewustzijn is hij tot de overtuigende conclusie gekomen dat op basis van de huidige, en algemeen geaccepteerde, materialistische wetenschap deze bijzondere ervaringen in het bewustzijn totaal niet zijn te verklaren.

Eben Alexander beschrijft ook uitgebreid de rol van bewustzijn in ons dagelijks leven. Wij beseffen onvoldoende dat de wereld, onze werkelijkheid zoals wij die dagelijks waarnemen, haar subjectieve waarheid louter en alleen ontleent aan ons bewustzijn. Want ons dagelijks bewustzijn bepaalt hoe wij tegen de wereld aankijken. Als wij verliefd zijn is de wereld prachtig, als wij depressief zijn is diezelfde wereld een hel. De rol van ons bewustzijn is ook duidelijk aangetoond bij experimenten in de kwantumfysica, waarbij de uitkomst van een experiment wordt bepaald door de keuze die is gemaakt door de onderzoeker (in zijn bewustzijn). Zo kan men bewijzen dat licht zich gedraagt als deeltjes, maar men kan ook bewijzen dat licht zich gedraagt als golven. Beide bevindingen zijn waar, maar ze sluiten elkaar ook uit. Deze experimenten in de kwantumfysica tonen aan dat ons bewustzijn een doorslaggevende invloed heeft op ons beeld van de fysieke wereld: het is ‘mind over matter’. Er bestaat blijkbaar geen ‘objectieve’ wereld, want alles wordt door ons ‘subjectieve’ bewustzijn bepaald. De waarnemer is een onderdeel van het experiment geworden. Wij moeten ons dus realiseren dat wat wij als een objectieve wereld beschouwen eigenlijk een construct is binnen ons eigen bewustzijn, want bewuste waarneming is op zich de enige informatiebron die wij als levende wezens hebben. De objectieve wereld wordt geprojecteerd en geïnterpreteerd als buiten ons, en als onafhankelijk van onze waarneming, maar ons idee dat de uiterlijke wereld bestaat zoals wij die waarnemen is slechts een interpretatie van onze subjectieve ervaring, en geen objectief vastgesteld feit. Bewustzijn is onze essentie. En zo begrijpen wij nu beter hoe belangrijk de rol is van bewustzijn bij onze beleving van de werkelijkheid.

Het bewustzijn beïnvloedt dus naast onze fysieke wereld, ook ons lichaam en onze hersenen: het is inderdaad ‘mind over matter’. De invloed van bewustzijn op onze hersenen wordt neuroplasticiteit genoemd: de functie en de structuur van onze hersenen verandert bij veranderingen in ons bewustzijn, bij veranderingen in onze aandacht en intenties. Dit is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond bij het placebo-effect, waarbij bij patiënten met de ziekte van Parkinson, met chronische pijn of met depressies, een placebo dezelfde zichtbare en meetbare veranderingen in de hersenen veroorzaakt als ‘echte’ medicatie. Neuroplasticiteit is ook bewezen bij mensen die langdurend hebben gemediteerd (zoals boeddhisten), waarbij bij verschillende neurologische onderzoekingen, zoals een fmri of ct-scan, een verminderde activiteit wordt gezien in bepaalde hersenregio’s, met name in de prefrontale cortex. Langdurende meditatie gaf ook klinisch bewijs voor verminderde stress, angst en depressie, een verbeterde creativiteit en intuïtie, een lagere bloeddruk en een verbeterd immuunsysteem. Ook bij het gebruik van ‘bewustzijnsverruimende’ middelen zoals psilocybine (paddestoelen), ayahuasca (dmt) en lsd is een verminderde activiteit in bepaalde hersengebieden aangetoond. Soms worden zeer intensieve ervaringen in het bewustzijn gemeld bij gebruikers van deze middelen. Terwijl de hersenen op dat moment dus aantoonbaar minder actief zijn wordt er een verruimd en verhoogd bewustzijn ervaren. Ook een bde tijdens een hartstilstand of tijdens coma wordt ervaren op het moment dat de hersenen veel minder of niet meer functioneren. Op basis van al deze bevindingen is het nieuwste inzicht dat de hersenen een filterfunctie hebben: hoe minder ze functioneren, hoe intensiever een verruimd bewustzijn kan worden ervaren.

Eben Alexander mediteert dagelijks om in contact te blijven met dit verruimde bewustzijn, dat hij ook tijdens zijn diepe coma-ervaring heeft mogen ervaren, en hierbij maakt hij gebruik van wat wordt genoemd ‘sacred acoustics’. Hierbij ontvangt elk oor een licht verschillende geluidsfrequentie. Een mengeling van verschillende tonen/frequenties blijkt de meest effectieve manier voor hem om in een staat van diepe meditatie te geraken, en om in contact te komen én te blijven met dit verruimde bewustzijn. Deze techniek is mede ontwikkeld door zijn huidige partner en grote liefde Karen Newell, die ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit boek. Deze dagelijkse meditatie ondersteunt zijn streven naar een onvoorwaardelijke liefde, compassie, aanvaarding, en vergeving naar zichzelf, naar anderen, en naar de natuur. Deze gevoelens zijn volgens hem essentieel voor het spirituele wereldbeeld dat voortkomt uit zijn diepe coma-ervaring. Maar je hoeft geen bde te hebben ervaren om tot een veel rijker begrip van je bewustzijn en van je relatie tot het universum te komen. Je kunt dat volgens hem ook cultiveren via meditatie.

Een natuurlijk gevolg van het ervaren van universele liefde is het inzicht dat bewuste, positieve aandacht de basis is waarop alle bestaan is gebaseerd. De verbazingwekkende ‘mindfulness’ van het universum manifesteert zich tot op het kleinste niveau door de ontwikkeling van bewuste aandacht van ieder individu. En de toename van persoonlijk bewustzijn, door welke ervaring van een verruimd bewustzijn dan ook (meditatie, bde, of eenheidservaring), is onverbrekelijk verbonden met een groeiend universeel bewustzijn. Een gevoel van absolute eenheid, van het verdwijnen van het ego, en van het gevoel van complete verbondenheid met alle leven en met ‘de bron van alles wat is’, toont volgens Alexander de weg naar waarheid en inzicht. Hoe meer mensen zich hiervan bewust worden, hoe meer wij onze manier van leven kunnen veranderen om de toekomst van onze aarde te redden. En dat is bepaald niet te vroeg, want een derde van alle levende soorten op onze planeet staat op het punt van uitsterven, wij plunderen systematisch onze aarde, en wij dreigen de toekomst van de mensheid te vernietigen door oorlog en geweld. Volgens Eben Alexander zal een verandering van ons bewustzijn de grootste revolutie in onze menselijke geschiedenis kunnen worden.

Het boek Leven in een mindful universum is een volgende stap om de geïnteresseerde en scherpzinnige lezer te helpen om zijn eigen weg te vinden naar een nieuw en bevrijdend wereldbeeld dat moderne spiritualiteit omarmt binnen de grenzen van recente inzichten in de kwantumfysica en in het bewustzijnsonderzoek. Wij zijn uiteindelijk spirituele wezens die leven in een spiritueel en ‘mindful’ universum. Dit vernieuwende en spirituele wereldbeeld zal resulteren in een veel vriendelijker en een meer open maatschappij, die harmonieus en vreedzaam zal zijn voor alle levende wezens op aarde. Het is de hoogste tijd dat de mensheid wakker wordt. En dit boeiende boek kan ons daarbij enorm helpen. Ons aller overleving en toekomst hangt ervan af.

Pim van Lommel, cardioloog n.p., bde-onderzoeker,
auteur van Eindeloos Bewustzijn.Voorwoord II

Dit boek is een ambitieuze poging om wetenschap en spiritualiteit te verenigen, twee onderwerpen die meestal als tegenpolen worden beschouwd en zelden in hetzelfde boek worden behandeld. Wij willen een breed publiek bereiken: zowel mensen uit wetenschappelijke als uit spirituele stromingen – en iedereen daartussenin. Dit is een boodschap voor de hele mensheid.

Wij willen dat de moderne, goed geïnformeerde lezer een breder begrip van de aard van onze wereld en hun relatie met die wereld krijgt. In de eerste vijf hoofdstukken schetsen we een algemeen beeld van de problemen die we in onze gangbare westerse kijk op de wereld tegenkomen en kijken we naar een aantal ingebakken wetenschappelijke en filosofische conventies. Daarna schetsen we een breder paradigma dat zowel door de menselijke ervaring als door het empirisch bewijs van wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund.

Een deel van de inhoud in die eerste hoofdstukken is misschien minder interessant voor niet-wetenschappelijke lezers, maar het is ook niet nodig dat je alles begrijpt voor je verdergaat met de rest van het boek. Sommige mensen vinden het misschien nuttig om die hoofdstukken pas na de rest van het boek te lezen. De hoofdstukken 6 tot en met 16 bevatten voorbeelden en informatie met waardevolle handvatten en technieken voor mensen die meer willen weten over de connectie met het universum en hun mogelijkheden om hun eigen, vrije wil te manifesteren.

De tekst is in de eerste persoon geschreven omdat het mijn verhaal is. Maar mijn medeauteur, Karen Newell, begrijpt de manier waarop ik me uitdruk beter dan wie ook en heeft er een belangrijke bijdrage aan geleverd door het aan te vullen, te verhelderen en te verfijnen, zodat het echt onze boodschap is geworden. Ik zou dit niet alleen hebben kunnen doen. Karen heeft haar leven gewijd aan onderzoek naar een dieper begrip van de aard van het bestaan, en heeft daarmee een schat aan inzicht en begrip meegebracht. Door haar grote wijsheid is dit boek veel informatiever geworden (en veel gemakkelijker voor de minder wetenschappelijk geschoolde lezer).

Eben Alexander en Karen Newell

Uittreksel van: 'Leven in een mindful universum
kabu is offline   Met citaat reageren
Oud 26 februari 2021, 07:46   #2
Nowee
Dignitaris
 
Nowee's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 8 september 2017
Berichten: 1.280
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door kabu Bekijk bericht
Hij verwijst in zijn boek ook nog naar andere aanwijzingen voor het bestaan van non-lokaal bewustzijn, zoals de aangetoonde werkelijkheid van telepathie, voorkennis en voorgevoelens (non-lokale informatie-uitwisseling, onafhankelijk van tijd en ruimte), van het waarnemen op afstand en tijdens buitenlichamelijke ervaringen (non-lokale waarneming), en van spontane herinneringen van vorige levens bij kinderen (aanwijzingen voor reïncarnatie).
Wat hier het non-lokale genoemd wordt en als bewustzijn omschreven wordt kan je ook anders zien als bijdragen aan het bewustzijn.
Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die deze non-lokaliteiten benoemen als 'zintuigen' van het lichaam waardoor onze bewustzijnservaring tot stand komt. Zo is bv. de tijd een zintuig waardoor wij een plaats in de geschiedenis bewust worden. De ruimte is een zintuig om onze verhouding tot de wereld en het universum te bepalen of omgekeerd onze verhouding tot het kleinste, de moleculen bewust te worden.
De scheidingslijn tussen lichaam en bewustzijn, tussen wereld en bewustzijn is enorm vaag geworden. Daardoor is ook de scheidingslijn tussen leven en dood geen breuk, geen tegenstelling maar eenheid, een ondeelbare eenheid.
N.
Nowee is offline   Met citaat reageren
Oud 26 februari 2021, 15:15   #3
kabu
Geen lid
 
Geregistreerd: 31 augustus 2020
Locatie: Elysion
Berichten: 2.279
Standaard Mysterium Tremendum

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Nowee Bekijk bericht
De scheidingslijn tussen lichaam en bewustzijn, tussen wereld en bewustzijn is enorm vaag geworden. Daardoor is ook de scheidingslijn tussen leven en dood geen breuk, geen tegenstelling maar eenheid, een ondeelbare eenheid.
N.

Inderdaad Nowee. Vandaar vind ik het ook een Godsgeschenk wat er gebeurd is met mij op 28 aug. 2019.
Het Mysterium Tremendum (terrible mystery, bron) is wat Eben Alexander en ik geproefd hebben.

"Mysterium Tremendum" werd eerder is geciteerd door Laurens op 24 september 2012 uit een boek van Osho, zie..
Citaat:
...
Rudolf Otto, een van de beste, diepste denkers van deze eeuw, heeft een heel diepgaand, diepgravend boek geschreven.

Dat boek heet: 'de idee van het heilige.'

Hij gebruikt twee woorden in dit boek: het ene is tremendum het andere is mysterium.

Als je die staat van verontrusting voor het eerst bereikt is het zo'n machtig verschijnsel, het is tremendum.

Je bent er in verloren, je kunt er niet achter komen wat er gebeurt; je wordt gewoonweg gek, alsof je verstand niet kan functioneren.

Dit is het laagste punt tot waar het verstand kan functioneren.

Nu moet je het verstand verder achter je laten.

Een tremendum vindt plaats - een aardbeving, een innerlijke aardbeving, er is de uitbarsting van een vulkaan: alles uit het verleden wordt gebroken, verworpen en verbrijzeld.

Als je door dit tremendum kunt gaan, dan verrijst er het mysterium, het mysterieuze.

Wat is het mysterieuze?

Het mysterieuze is wat op geen enkele manier kan worden uitgelegd; het mysterie is wat zegent, het schone, het extatische, maar het kan niet worden ontrafeld.

Het is de bron van alle bestaan - je kunt het niet te boven gaan, er is geen boven.

Je kunt het ervaren, maar je kunt het niet analyseren.

Je kunt het kennen, maar je kunt er geen wetenschap van maken.

Je kunt het voelen, maar je kunt er geen theorie, geen theorieën over opbouwen.

Daarom is het het mysterium, het uiteindelijke mysterie.

Wie het uiteindelijke mysterie van het bestaan heeft geproefd zal niet sterven; de dood bestaat voor hem niet meer.

De dood bestaat slechts door het verstand, de dood bestaat alleen door het ego, de dood bestaat alleen omdat je identificeert met het lichaam.

Als je niet met het lichaam identificeert, als je geen dwaas ego in je draagt, als je gecentreerd bent in het zelf, verdwijnt de dood.

De dood is er omdat je een leugen bent.

Als je gewaar wordt, verdwijnt de dood.

Er bestaat geen dood voor de waarheid; ze is eeuwig, ze is het eeuwige leven.

los bericht van 24 sept. 2012
Dat tremendum heeft plaats gevonden bij mij - een aardbeving, een innerlijke aardbeving, er is de uitbarsting van een vulkaan: alles uit het verleden wordt gebroken, verworpen en verbrijzeld.
Zie mijn Kaboem, Nagasaki en Hiroshima tafereel.. verhaal van 9 sept. '21.

Ik vind het nu een zegen dus om bij mijn vriend Jan te mogen zijn.
Zie mijn post van vandaag > repetitie van de dood als Godsgeschenk.

Wat een wonder ervaren te hebben dat de scheidingslijn tussen leven en dood geen breuk, geen tegenstelling maar eenheid, een ondeelbare eenheid is.
kabu is offline   Met citaat reageren
Reageren

Discussietools Zoek in deze discussie
Zoek in deze discussie:

Geavanceerd zoeken
Weergave

Colofon
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Forumnavigatie


Alle tijden zijn in GMT (+ 1:00 uur), het is in deze tijdzone nu 02:19.


Forumsoftware: vBulletin®, versie 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Cultural Forum | Study at Malaysian University