Zelfkennis

Waarheidlievende vrienden.

hart
Het gebeurt maar zelden dat mijn verhaal ingang kan vinden. Het idee niet echt te bestaan is voor velen te absurd om waar te kunnen zijn. Je moet je dus, om er kennis van te kunnen nemen, losmaken uit de vermeende 'echtheid' van je bestaan.Het leven doet zich als echt aan je voor, maar feitelijk zijn het maar gedachten en het geloof er in.

Diepgaand onderzoek naar het bestaan van 'ik'.

Wat 'ik' via zelfonderzoek ont'dekt heb is dat de werkelijkheid zoals 'ik' die ken als zodanig niet bestaat, dat alles wat ik zie en rondom mij gebeurt geen realiteitswaarde heeft. De 'ik' staat tussen aanhalingstekens omdat de 'ik' evenmin bestaat. Wat we met z'n allen doen is 'geloven' dat het 'ik' bestaat, het heeft een leven in onze hersenen als gedachte en vervolgens bevestigen we elkaar in het bestaan er van. Als je hebt doorzien sla je steil achterover over de absurditeit. Bij Buddha voltrok zich dat in een enorme lachbui.

Omgekeerde bewijslast.

Het vreemde is dat het een omgekeerde bewijslast vraagt want het is heel makkelijk te geloven dat ik besta maar het is nauwelijks te geloven dat ik niet besta. Het bewijs wél te bestaan wordt namelijk continu geleverd en naar het bewijs niet te bestaan moet, hoe vreemd dat ook klinkt en is, diep worden gegraven. Niettemin is het aan eenieder dat, middels zelfonderzoek, uit te vinden want het als idee omarmen brengt je niets.

Waarom er een forum is opgericht?

Dit forum is bedoeld om je bij dat graven naar je werkelijke bestaan, en dat is niet meer dan simpelweg het bewuste zijn, oftewel Bewustzijn, behulpzaam te zijn zonder al hetgeen daar door goed bedoelende opvoeders en minder goed bedoelende gezagdragers van kerk en staat bovenop is geplaatst. Invloeden die zich ook dagelijks op allerhande fronten doen gelden in vormvoorschriften en plichtplegingen die onnodig veel energie kosten. Dat wat je bent 'weet' intrinsiek hoe het zich heeft te verhouden tot de wereld, moeiteloos.

Verwacht tijdens het doen van je onderzoek geen medeleven.

Met het oog op de uitkomst kan ik bezwaarlijk beginnen met je meteen al als entiteit te erkennen want de waarheid is dat ook jij niet bestaat en het heet hier dat we aan waarheidvinding doen. Uiteindelijk is er niets aan de hand om een vermeende wereld (eentje die niet bestaat) te leven want in een film doen we niks anders dan geloven in het verhaal. Maar ten tijde van het gedegen zelfonderzoek dat hier gepropageerd wordt te doen is het nodig het ego nou eens even niet te ontzien. Sterker nog we kunnen elkaar wijzen op waar ego zich manifesteert en leren doorzien dat ego dat onderzoek belemmert.

Waarom dat alles nog uitviegelieren?

Waarom dan uitviegelieren dat je niet bestaat om vervolgens te doen alsof je wél bestaat? Wél het besef dat je niet bestaat maakt je los van je egocentrische motieven en dat is hetgeen deze wereld tot op heden zo onleefbaar heeft gemaakt. Maniertjes om vreedzaam met elkaar om te gaan werken kennelijk niet want we slaan nog steeds elkaars (vermeende) schedel in, dan wel maken elkaar het leven zuur om daar beter van te worden, terwijl ont'dekt kan worden dat we elkaar 'zijn' dat we datgene ons zelf aandoen. Als eenheid onder die grote noemer Bewustzijn opereren en dus niet die vermeende afgescheiden entiteit zijn die zich steeds maar moet handhaven en verdedigen.

Laat je niet misleiden.

Kom hier dus je zelfonderzoek doen, elimineer wat geen waarheid voor je bevat en laat gaandeweg tot je doordringen wat dat wel is. Laat onverlet dat het niet zomaar wat vrijblijvend lezen betreft maar gedegen onderzoeken van iedere gedachte op waarheid en dat is hard werken. Echter ook hier tref je flierefluiters van de makkelijke weg die denken het te weten door de vele boeken die ze er op nageslagen hebben en zo werkt dat dus niet. Het is een diepgaand onderzoek in jou terug naar de ultieme waarheid die je altijd al was vòòr de beïnvloeding van buitenaf, dus op naar Waarheid die nog in je is te vinden.

De verleiding aan egospelletjes.

Laat je niet verleiden tot het meegaan in egospelletjes die zich voordoen, het ego is niet dat wat je bent, weersta dus zijn verleidingskunsten om je op zijn terrein te begeven.

Succes op de ingeslagen weg.

Veel succes op de ingeslagen weg en hopelijk ontmoeten we elkaar hernieuwd in datgene 'wat' we werkelijk zijn, dus zonder die valse opsmuk.

Hartelijke groet,

Laurens


2010 - 2023 waarheidvinding.nl algemene voorwaarden links